Werkgebied


Het werkgebied van WBE Noorderpark beslaat een gebied van ongeveer 8.000 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan. Per 1 januari 2018 zijn in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming de grenzen aangepast. Een nieuwe kaart is in voorbereiding.