Brandgans

De brandgans mag worden verjaagd op basis van de provinciale vrijstelling. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariƫr visuele en akoestische middelen als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen inzetten.
Schade veroorzaakt door brandganzen wordt door BIJ12 vergoed.


Vrijstelling en ontheffingen:
  • Provinciale vrijstelling brandgans (winter): van 1 november tot 1 maart van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang mag bij (dreigende) belangrijke schade verjaging met ondersteunend afschot plaatsvinden op percelen met nog oogstbare akker- en tuinbouwgewassen en grasland alsmede direct aangrenzende percelen. Dit mag enkel mits daarvoor minimaal een akoestisch én een visueel preventief middel conform de voorwaarden van de preventiekit faunaschade (module ganzen) is ingezet. De provinciale vrijstelling is niet geldig in ganzenrustgebieden en op zon- en feestdagen, voor aanvullende restricties zie de provinciale vrijstelling.

  • Ontheffing koppelreductie brandgans: van 15 maart tot 1 mei (ook op zon- en feestdagen) van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang mag ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen afschot van koppel- of paarvormende brandganzen plaatsvinden.

  • Ontheffing populatiereductie brandgans (zomer): van 15 mei tot 31 oktober van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang mag ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen afschot van brandganzen plaatsvinden.

  • Ontheffing legselreductie brandgans: van 1 mei tot 31 augustus mogen van zonsopkomst tot zonsondergang eieren worden geschud/geprikt/geraapt (ook op zon- en feestdagen). Dit is toegestaan in de gehele provincie, inclusief ganzenrustgebieden (mits hierbij voldoende afstand gehouden wordt van aanwezige groepen ganzen).


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.