Bodemprocedure tegen ministeriele regeling gestart


De Jagersvereniging is vandaag een bodemprocedure gestart tegen de ministeriële regeling die de jacht op de haas in de provincies Utrecht, Limburg en Groningen en op het konijn in heel Nederland sluit. Aan de bodemprocedure doen ook andere belanghebbenden, waaronder NOJG en FPG, mee.


De bodemrechter zal de beslissing van de minister, alsook de beoordelingsmethode die is gehanteerd om de staat van instandhouding van de haas en het konijn te bepalen, grondig toetsen. Met het starten van de bodemprocedure voor het einde van dit kalenderjaar, streeft de Jagersvereniging ernaar een gerechtelijke uitspraak vóór de start van het jachtseizoen 2023-2024 te verkrijgen. Dit valt echter niet op voorhand te garanderen.


 Minister aan zet


De minister zal nu eerst in de gelegenheid worden gebracht schriftelijk te reageren op de door de Jagersvereniging en de andere belanghebbenden aangebrachte dagvaarding. Zodra meer bekend is over het verdere verloop van de procedure, zal de Jagersvereniging hierover informeren.


Het bericht Bodemprocedure tegen ministeriele regeling gestart verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 13-12-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.